Chủ nhật, 03/03/2019

Tưng bừng khai trương chi nhánh HƯƠNG ĐÀ 3 - Số 333 Hoàng Văn Thái - TP Đà Nẵng (Đương lên Bà Nà Hill)

Tưng bừng khai trương chi nhánh HƯƠNG ĐÀ 3 - Số 333 Hoàng Văn Thái - TP Đà Nẵng (Đương lên Bà Nà Hill)