“… Hệ thống trên 13 cửa hàng tại TP. Đà Lạt, Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Hà Nội. Sẽ mở rộng trên toàn quốc …”

CS1: Ngã tư Võ Văn Kiệt và Hồ Nghinh – TP. Đà Nẵng

SĐT : 0896.22.11.22 Giờ làm việc : 07:30 – 22:30 | Các ngày trong tuần

CS2: 04 Duy Tân – TP Đà Nẵng

SĐT : 0896.22.11.22 Giờ làm việc : 07:30 – 22:30 | Các ngày trong tuần

CS3: 333 Hoàng Văn Thái – TP Đà Nẵng

SĐT : 0896.22.11.22 Giờ làm việc : 07:30 – 22:30 | Các ngày trong tuần

CS4: 30, 32, 34 Nguyễn Văn Linh – TP Đà Nẵng

SĐT : 0896.22.11.22 Giờ làm việc : 07:30 – 22:30 | Các ngày trong tuần

CS5: Lô 20 Hoàng Quốc Việt – TP Hạ Long – Quảng Ninh

SĐT : 0896.22.11.22 Giờ làm việc : 07:30 – 22:30 | Các ngày trong tuần

CS6: 02 Hoàng Diệu – TP Nha Trang

SĐT : 0896.22.11.22 Giờ làm việc : 07:30 – 22:30 | Các ngày trong tuần

CS7: 02 Nguyễn Thiệt Thuật – TP Nha Trang

SĐT : 0896.22.11.22Giờ làm việc : 07:30 – 22:30 | Các ngày trong tuần

CS8: 24 Ngũ Chỉ Sơn – Thị xã Sapa – Tỉnh Lào Cai

SĐT : 0896.22.11.22 Giờ làm việc : 07:30 – 22:30 | Các ngày trong tuần

CS9: 07 Trần Quốc Toản – TP Đà Lạt

SĐT : 0896.22.11.22 Giờ làm việc : 07:30 – 22:30 | Các ngày trong tuần

CS10: 125 Nguyễn Đình Chiểu – TP. Phan Thiết

SĐT : 0896.22.11.22 Giờ làm việc : 07:30 – 22:30 | Các ngày trong tuần